Skip to content
Obličkove Kamene

O účinkoch Černuchy sme sa už písali v predošlých článkoch, kde sme spomínali jej výborné účinky na očistu a regeneráciu pečene. Dnes si rozoberieme zaujímavú štúdiu, podľa ktorej má Čierny kmín vynikajúce účinky aj na jeden z častých urologických problémov, obličkové kamene.

Obličkové kamene trápia mnohých

Obličkové kamene, ktoré niektorí nazývajú aj ako močové, prípadne ľadvinové kamene, sú tvrdé usadeniny, ktoré sa tvoria ukladaním tuhých odpadových látok v obličkách. V určitom období života, najmä pri sedavom životnom štýle, sa objavia približne u 12 % mužov a 5 % žien.

Tieto obličkové kamene pozostávajú z rôznych minerálov, no najčastejšie ide o kamene tvorené šťavelanom (oxalátom) vápenatým (CaOx) a fosforečnanom vápenatým (CaP). Niektoré druhy sú tvorené kyselinou močovou či cystínom.

Malé obličkové kamene nemusia vyvolávať žiadne závažné problémy, no tie väčšie môžu blokovať močové cesty a spôsobiť tým silné bolesti či dokonca krvácanie. Ako proti nim bojovať? Najlepšie už prevenciou.

Štúdia o účinkoch Černuchy na obličkové kamene

Istá štúdia ponúkla ako zaujímavú a perspektívnu prevenciu a liečbu obličkových kameňov práve Čiernu rascu. Tá sa totiž používa v tradičnej perzskej medicíne už naozaj dlho, a to práve na liečbu obličkových kameňov. Poďme si preto o nej povedať viac.

Medicínske univerzity v Iráne spojili svoje sily

V Iráne, presnejšie v mestách Mashhad a Shiraz, vykonalo niekoľko vedcov z rôznych univerzít s lekárskym zameraním zaujímavú štúdiu o účinnosti Čierneho kmínu na obličkové kamene, presnejšie na ich rozpustenie. Išlo o randomizovanú, dvojito zaslepenú a placebom kontrolovanú klinickú štúdiu.

60 pacientov a dve skupiny

Predklinické štúdie preukázali priaznivé účinky Černuchy v prevencii a liečbe obličkových kameňov. Aj preto sa rozhodli vyhodnotiť jej účinky pri rozpúšťaní obličkových kameňov. 60 pacientov s obličkovými kameňmi zaradili do dvoch skupín, pričom jedných liečili kapsulami s obsahom 500 mg Čierneho kmínu a tým druhým podávali placebo. Počas 10 týždňov im takto dvakrát denne podávali ich priradenú dávku.

Obličkové kamene rôznych veľkostí

Pacientov hodnotili na základe veľkosti obličkových kameňov, ktorú zistili pomocou sonografie. Hodnotila sa ich veľkosť pred začiatkom nasadenia dávok a po ich ukončení.

Výsledok bol prekvapivý

V skupine, kde pacientom podávali Čierny kmín, mali výrazne odlišné výsledky ako v skupine, kde pacientom podávali placebo.

Skupina, ktorej podávali Čierny kmín

  • až 44,4 % pacientov obličkové kamene úplne vylúčilo
  • u viac ako 50 % pacientov sa veľkosť obličkových kameňov znížila o 3,7 %

Skupina, ktorej podávali placebo

  • iba 15,3 % pacientov obličkové kamene úplne vylúčilo
  • 57,6 % pacientov nezaznamenalo žiadnu zmenu veľkosti obličkových kameňov
  • u 11,5 % pacientov sa veľkosť obličkových kameňov znížila
  • u 15,3 % pacientov sa ich veľkosť dokonca zväčšila

Vďaka tomu sa potvrdili významné pozitívne účinky Černuchy na zmenšenie veľkosti obličkových kameňov a na ich vylúčenie z tela prirodzenou cestou.

Zhrnutie

Mletý Čierny kmín sa podával pacientom s obličkovými kameňmi vo forme kapsúl počas 10 týždňov. Takmer 45 % pacientov tieto obličkové kamene následne vylúčilo, prípadne sa im znížila ich veľkosť o niekoľko percent. Navyše sa významne znížilo pH ich moču. Černucha alebo Čierny kmín sa tak prejavil ako sľubná alternatívna a prírodná liečba menších obličkových kameňov.

Vaše skúsenosti s Čiernym kmínom

Stretli ste sa už s týmto účinkom Černuchy? Alebo je to pre vás novinka? Každopádne ide o ďalší z významných účinkov tejto blahodárnej bylinky, ktorý napomáha prevencii čistou, prírodnou cestou.

Back To Top